KHÓA ĐÀO TẠO NỘI TRÚ CHUYÊN BIỆT TẠI HỌC VIỆN CHẤT LƯỢNG CAO MNI

Khóa đào tạo nội trú chuyên biệt tại MNI Group

     Học viện Chất lượng cao MNI là đơn vị đào tạo hàng đầu về các ngành Marketing, Hướng dẫn Du lịch, Quản trị kinh doanh,… theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời đây là nơi tạo ra những điều kiện cho các học viên ứng dụng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đã […]