TRẢI NGHIỆM BUỔI NGOẠI KHÓA CÙNG HỌC VIỆN MNI

Trải nghiệm buổi ngoại khóa cùng học viện Chất lượng cao MNI

     Chương trình tổ chức các buổi ngoại khóa tại Học viện Chất lượng cao MNI là sự lồng ghép hài hòa với chương trình giáo dục chính khóa. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú giúp các bạn học viên phát triển toàn diện các kỹ năng mềm, kỹ […]