Tự học – Kỹ năng cốt lõi của người muốn theo đuổi thành công

Chìa khóa để học mọi thứ một cách nhanh nhất ở đây là tiếp cận vấn đề một cách thông minh và có chủ đích, nghĩa là bạn sẽ phải liên tục tiếp nhận những thông tin mới, phân tích, kiểm chứng, thử nghiệm, đưa ra đánh giá. Vậy thì cụ thể muốn ghi nhớ […]

Nguyên tắc SMART – Chìa khóa để đạt mục tiêu và thành công.

Nguyên tắc SMART – Chìa khóa để đạt mục tiêu và thành công. Có quá nhiều mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong công việc nhưng cũng có quá nhiều điều cản trở bạn thực hiện chúng. Ứng dụng nguyên tắc SMART trong việc đặt mục tiêu cho công việc giúp bạn dễ dàng thực hiện […]