CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING TẠI HỌC VIỆN CHẤT LƯỢNG CAO MNi

Chuyên ngành đào tạo marketing tại học viện MNI

Nhu cầu lao động trong ngành marketing tại Việt Nam đang tăng mạnh. Bởi vậy, hiện nay ngành marketing online là một trong những ngành nghề đang thiếu hụt nhân lực hiện nay. 1. Marketing là gì?      Ngành Marketing bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn […]