– Tổng thời gian đào tạo: 2 năm.

– Đối tượng:

  • Đã tốt nghiệp THPT.
  • Có năng lực và tố chất phù hợp với ngành.

– Tổng thời gian đào tạo: 2 năm.

– Đối tượng:

  • Đã tốt nghiệp THPT.
  • Có năng lực và tố chất phù hợp với ngành.

– Tổng thời gian đào tạo: 2 năm.

– Đối tượng:

  • Đã tốt nghiệp THPT.
  • Có năng lực và tố chất phù hợp với ngành.

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay