nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Ngoại ngữ.

3. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Ngoại ngữ và các ấn phẩm theo chức năng.

5. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Ngôn ngữ.

6. Xây dựng chương trình hợp tác chiến lược với các cơ sở đào tạo Đại học nước ngoài, tư vấn hỗ trợ cho sinh viên du học hợp tác đào tạo.

7.Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay