nhiệm vụ khoa kỹ thuật

1.Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa từng năm đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của Khoa. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, học kỳ.

2. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, Trưởng môn tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và các loại hồ sơ chuyên môn đã quy định.

3. Tổ chức và điều hành công việc của văn phòng Khoa như: lưu trữ hồ sơ, văn thư, tiếp và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của giáo viên, HSSV …

4. Đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho giáo viên, HSSV.

5. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của Khoa, trường hoặc các đoàn thể phát động theo từng chủ điểm qua các ngày lễ lớn.

6. Hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi học kỳ cho các lớp. Hướng dẫn chấm thi theo đúng quy chế chuyên môn.

7. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa tổ chức, thực hiện công tác NCKH, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức báo cáo chuyên đề bộ môn, viết sáng kiến kinh nghiệm …

8. Thường xuyên nhắc nhở giáo viên, HSSV thực hành tiết kiệm, sử dụng vào bảo quản tốt tài sản chung, thực hiện đúng nội quy cơ quan. Tạo mối quan hệ tốt với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường.

9. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, tổ bộ môn tổ chức sơ kết học kì, năm theo từng ngành đào tạo.

10. Thực hiện các công việc khác do sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay