nhiệm vụ khoa công nghệ thông tin

1. Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học các nghề được phân công như: Ứng dụng phần mềm; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử.

2. Thực hiện việc sưu tầm và biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo.

5. Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ Giảng viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, hội thi Giảng viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của Giảng viên theo học kỳ, năm học.

6. Quản lý Giảng viên, nhân viên của đơn vị mình.

7. Quản lý hành chính học sinh sinh viên thuộc đơn vị mình.

8. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị Dạy nghề.

9. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra đào tạo.

10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

11. Thực hiện đào tạo các ngành được phân công như: Ứng dụng phần mềm; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thương mại điện tử.

12. Ký các văn bản liên quan tới phụ huynh học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý như: Giấy mời họp, thư chúc tết, giấy giới thiệu liên hệ thực tập, giấy cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học 1 ngày.

13. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay