cơ cấu nhân sự khoa công nghệ thông tin của học viện MNI

ông nguyễn quang thái

trưởng khoa

Nguyễn dũng

gv. quản trị kinh doanh

Mr. Kiệt

GV. quản trị kinh doanh

lương giao hy

gv.du lịch

Nguyễn văn tài

GV. quản trị kinh doanh

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay