cơ cấu nhân sự khoa cơ bản của học viện MNI

ông......

trưởng khoa

gv...........

gv. khoa cơ bản

Mr......

GV. khoa cơ bản

lương giao hy

gv.du lịch

Nguyễn văn tài

GV. quản trị kinh doanh

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay