dự án quản trị kinh doanh

ngành đào tạo những người chuyên quản lý cho các dự án của công ty doanh nghiệp. Ngành Quản lý dự án giúp người học nắm vững các quy trình thực tế và trình tự thực hiện từ khi bắt đầu xây dựng, từ quản lý về tiến độ hoàn thành, chất lượng an toàn của dự án, chi phí cần có, điều kiện vật tư… 

dự án quản trị kinh doanh

 Là hoạt động chuyên về hoạch định, theo dõi và kiểm soát các khâu liên quan đến toàn bộ dự án. Nói cách khác Quản lý dự án là công việc cần đến chức năng và hoạt động quản lý, tham gia xuyên suốt vào các khâu của dự án nhằm đạt được hiệu quả. Quản lý dự án hiện đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế toàn cầu, được thể hiện rõ ở chỗ, đảm bảo các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu đã định ra từ trước, trong phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời gian và không có sự thay đổi.

thời gian làm dự án

Thời gian làm dự án suốt thời gian hoàn thành môn học.

hướng nghiệp quản trị kinh doanh

– Chuyên viên Marketing.

– Quản trị Marketing.

– Quản trị tư vấn tuyển dụng nguồn nhân lực.

– Quan hệ khách hàng.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Chat ngay